Публикуване на ГФО – какво трябва да знаем?

 

1Всяко едно предприятие, което подлежи на независим финансов одит, е задължено да предостави годишен финансов отчет. Тези, които не подлежат, са освободени от този тип задължения. Публикуването на ГФО е процедура, изискваща строго определени компетенции, знания и умения. За гладкото й и безпроблемно протичане, се нуждаете от опитен екип от професионални лица.

Публикуване на ГФО – към кого да се обърнем за помощ?

Всяка една административна или юридическа процедура, извършваща се на територията на страната ни, представлява  сложност и непонятност за некомпетентните граждани. Именно поради тази причина, една голяма част от тях се обръщат към специализирани екипи, които да им помогнат в действията, като паралелно с това, са до тях, давайки им множество съвети и дарявайки ги с лоялна подкрепа.

Санкциите са неимоверно високи, ако финансовите доклади не са публикувани, без значение дали лицето е извършвало дейност през годината. Глобите са в размер между 200 и 3000 лв. Ако повторно нарушите установените правила и закони, то те биват увеличавани двойно. Едно неблагоприятно последствие за множеството търговци, упражняващи своята индивидуална стопанска дейност. Това, единствено би могло да затрудни техните действия.

Възползвайки се от дългогодишния опит на специалистите в тази сфера, то вие автоматично им поверявате всяка една част от задълженията си, която не съумявате да изпълните самостоятелно. Тяхната дейност покрива голям брой счетоводни и административни услуги. Една от които е  поместването на годишния ви доклад  за вашата дейност на съответния интернет сайт.

В случай, че не притежавате увереността за справяне с тази задача, то вие бихте могли да се доверите на професионалистите. Те не биха предоставили некоректни данни, както и неправилно изпълнение на разпоредбата, върху които тегнат изключително високи глоби и санкции. Освен това, този процес се оказва изключително сложен за изпълнение от некомпетентни лица.

Къде трябва да подадете отчетите на различните структури?

Различните по вид организации качват своите отчети на различни места в страниците на интернет сайтове. Понякога, това са сайтове на държавните структури, а друг път различни икономически издания. Ето и списък на предприятията относно задължението им да поместят своя доклад в икономически издания или интернет.

 • Сдружения принадлежащи към етажна собственост
 • Училища, църкви, читалища и други
 • Адвокатски организации
 • Професионални сдружения
 • Търговски представителства
 • Юридическите лица
 • Дружества, регистрирани по закона за задълженията и договорите

Предприятията, които могат да поместят своя доклад в Търговския регистър са:

 • Европейските дружества
 • Европейски обединения по икономически интереси
 • Клонове на чуждестранни търговци. Такива, които са вписани в Търговския регистър
 • Всички организации и лица, отново вписани в Търговския регистър и подлежащи на независим одит

За да бъдете сигурни в правилното протичане на вашите задължения и отговорности, то вие се нуждаете от прякото съдействие на екип от специалисти, даряващи ви с безрезервна лоялност и компетентност. Освен това, имате възможността да инвестирате времето си в далеч по-важни и стойностни за вас дела – било то търговска дейност или друг вид начинание. Средствата, които ще заплатите, са в готовност да оправдаят целта.

Изтоник: http://ddrom.net/

Ако това ти допада, абонирай се

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *