Изборът на домоуправител е все по-трудно

За да се изпълнят изискванията на закона за етажната собственост е задължително всяка кооперация да има домоуправител. Изборът на човек за тази длъжност става все по-труден, защото няма желаещи да работят за общата собственост. Задълженията са много, за което е необходимо да се отделя много време.

На общо събрание на собствениците се избира човек, който поема задълженията да прилага закона за етажната собственост и да следи за изпълнението на правилника за вътрешния ред в кооперацията. Домоуправителят е от съществено значение за кооперацията, защото той трябва да осигури и спокойствието, да разрешава междусъседските спорове.

Наред с всичко това трябва да се пащат всички общи сметки за ток, вода, асансьор. Това често е още една причина да няма кандидати за управител, защото някои от собственците не внасят дължимите ежемесечни суми и се създава проблем за разплащанията.

Всеки желае да е чисто и осветено стълбището, асансьорът да работи без проблеми, да са чисти мазетата, а като няма достатъчно средства няма как да се осигури всичко това. Освен всики тези задължения, домоуправителят трябва да се занимава и с административна работа – водене на домовата книга, отчитане на приходни и разходни документи, разрешаване на проблеми с общината.

Ремонтите стават все по-належащи особено в старите кооперации. Старите метални щрангове често са причина за наводнения. Покривите капят, във входа духа от всякъде. За да се създадат нормални условия във входа е задължително да се направят най-спешните ремонти. За поддръжката на общата собственост трябва всеки собственик да плащата, защото я ползва.

Междусъседските спорове не са изолирано явление и това е трудно решим проблем. Познават се хората и не винаги може да се вземе обективно решение.

Всички тези проблеми могат да бъдат решени на едно по-високо ниво – професионално управление. Проблемът домомоуправител предизвика поява на пазара на труда нов вид бизнес – професионално управление на общата собственост. Тази услуга може да се ползва срещу определена месечна такса, но с решение на общото събрание на собствениците и подписан договор с фирмата.

За тази цел е добре да разгледате предложенията на различните фирми в интернет и да направите своя избор. Вие сте собственици на вашата кооперация и вие трябва сами да изберете начина на управление.

Ако това ти допада, абонирай се

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *