История на АЕА

АЕА е създадена през 1992 г. от група от идеалистични родители и учители, които смятат, че е налице необходимост от училище в София, което да осигури първокласно образование на английски език, което да бъде егалитарно и приобщаващо. Основателите споделят идеята, че това училище е добре да преследва високи академични постижения, като същевременно в него се поддържат най-високите стандарти за саморегулиране, дисциплина, поведение и участие в общността.

Броят на учениците всяка година е малко над 200 и е справедливо разпределен поравно между началните и средните ученици. Те идват от над 30 различни националности, но и немалка част от децата, са постоянни жители на България.

В АЕА езикът на преподаване е английски и учениците следват програма на проучване, която е основана по същество на американската национална учебна програма. Предвид естеството на международната общност, която се обучава в АЕА, внимание се отделя на нуждите на българските родители.

В Школата се предлага широк набор от съвременни езици. Дисциплините като история и география в учебните програми са предназначени да отразяват международния характер на учениците, осъзнатата отговорност от децата да се възприемат като активни членове на съвременното гражданско общество, с осъзнаване на глобалните предизвикателства, пред които то е изправено.

АЕА е училище, в което на едно и също място да учат много различни деца, които  споделят една и съща сграда и учителски ресурси и имат едни и същи учебни дисциплини, училищни часове, празници и ваканции. Училището приема деца на възраст от 3 до 18 години, като ги подготвя за кандидат-студенти.

Част от уникалния характер на училището е, че децата в целия диапазон от възрасти, могат да се смесват безопасно заедно. Всяко дете може да участва във всички съвместни дейности. По-големите ученици могат да развият чувство на отговорност към младите, осъзнавайки отговорността си да бъдат лидери на общността и позитивни, здрави модели за подражание.

Академията е по-известна в Интернет като Sofia international school.

Ако това ти допада, абонирай се

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *