Все повече търсените складове под наем

Складовата площ е необходима както за производствени цели, така и за търговски. Обикновено в производствените предприятия още с изграждането им се определят и складовите помещения. Разрастването на бизнеса е свързан с необходимостта от нови помещения за съхраняване на готова продукция и суровини. Често собствениците се изправят пред дилемата – строеж или наемане на складове. Реалната оценка на необходимите разходи за всеки един от случаите е в полза на наемането. Изграждането на собствен склад изисква разходи не само за строежа, а после и за самото обслужване – обзавеждане, техника и персонал за обслужването му.

Складове под наем са изгодно решение. Всеки клиент може да получи най-доброто складово помещение, ако е наясно от какво точно има нужда. Съвременните собственици на складове под наем са вдигнали високо лентата на качеството на предлаганите складови помещения – практично оборудвани, снабдени със съвременна техника за товарене и разтоварване, професионализъм в работата на екипа. Това е възможност за осигуряване на складове под наем, отговарящи на всички условия за съхраняване на различните стоки и продукция.

Информацията е интернет допълнително улеснява избора на подходящия склад. Достатъчно е да посочите основните изисквания към необходимите складове и да откриете много предложения. Имате възможност да прецените съотношението цена – качество и да направите избора си. Желателно е да посетите все пак избрания обект, за да се уверите до колко описанията отговарят на действителните складове под наем.

Отговорността за наетите складови помещения е изцяло ваша, защото само вие знаете с каква цел ги наемате – за сезонно или целогодишно ползване, за съхраняване на стоки или само за претоварване и разпределение, както и какви са изискванията на стоките, които ще съхранявате. Изискванията на стоките определят и на какви условия трябва да отговарят складовете под наем – възможност за поддържане на определена температура и влажност на въздуха, наличие на хладилни камери или складове с нормални условия.

Взаимоотношенията наемодател – наемател се уреждат със сключения договор за наем. В него са посочени всички права и задължения за всяка от страните, както и последствията от неспазването им. При търсене на складове под наем трябва да обърнете внимание на местоположение, инфраструктура, сигурност на охраната и противопожарна безопасност.

Ако това ти допада, абонирай се

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *