Художествени похвати в проектирането на дрехи

Големи възможности за заимстване на идеи от областта на изящното и приложното изобразително изкуство съществуват при непрякото, индиректно, творческо пресъздаване на идеите, заложени в произведенията на големите майстори художници. Някои от художествените похвати за реализиране на този подход от дизайнерите на дрехи са:
Пренос на цветовата гама, благодарение на което се създава впечатление за общност на психофизиологическото въздействие при възприемането на картината и облеклото. Това може да стане чрез навлизане на основни елементи от картината в десена на плата, изработване на допълнителни елементи и аксесоари към облеклото със същата разцветка и десен, заложени в оригиналното произведение на изкуството, или в стила на определения художник;
Проектиране и изпълнение на облекла чрез прилагане на типични за избраните живописни първоизточници художествено-изобразителни похвати. Например оп-артови или футуристични техники и ефекти;

Поанталистичните похвати, характерни за картините на Сьора, Синяк, Писаро и др. ; включването на квадратната и правоъгълната форма, типична за Пит Мондриан и други представители на неопластицизма;

Растително-декоративната орнаментика на Анри Матис и неговите последователи от т. нар. орнаментална живопис, като Ким Макконъл др.;

Наивистичните, опиращи се на детското виждане подходи на художниците от движението ”дада“ и др. типични технически и художествени похвати.
Пренос на идеи по отношение на общата силуетна линия и основните й пластически характеристики. В това отношение могат да се открият много аналогични връзки между пластичното изкуство и моделирането на облекло.

Ярък пример на възможности за търсене на асоциативнообразни общности между пластичното изкуство и моделирането на облеклото може да се търси в творчеството на скулптура Хенри Мур. Опирайки се на общото силуетно въздействие на скулптурите, затворените, плавно течащи линии на обемите и закръглените в тях отвори, през които прониква въздушното пространство, художникът моделиер би могьл да конструира общата силуетна линия на дрехата, да изгради основният декоративен елемент за десениране или да оформи пластическата орнаментална украса на проекта си. Асоциативните акценти биха могли да се насочат и към допълнителните елементи и бижутерията на
облеклото.

Ако това ти допада, абонирай се

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *