Професионално ориентиране

Да си адвокат не е лесно и определено не е професия, която всеки може да упражнява. Насочвайки се към тази благородна кауза да се следва и брани справедливостта, всеки един млад човек трябва да се информира и за трудностите, които ще срещне по пътя си и това през какви предизвикателства ще премине, следвайки своята мечта. […]

Continue reading